Studiebesök

fappenI torsdags hade vi tillsammans med Caperio bjudit in till studiebesök här i Strängnäs. 15 personer från 5-6 olika kommuner var här och det var jättekul att så pass många ville komma till oss!

Jag berättade om hur det kom sig att vi valde just Förskoleappen, hur vi har organiserat för att alla ska ha goda förutsättningar att komma igång så smidigt som möjligt med appen. Men framförallt berättade jag om mina tankar kring hur Förskoleappen kan bli ett verktyg för kvalitetsarbetet.

Jag utgick från avsnittet Uppföljning, utvärdering och utveckling i läroplanen (Lpfö98/10). Skolinspektionens kvalitetsgranskning 2012:07 visade att samtliga av de då granskade förskolorna behövde utveckla sitt kvalitetsarbete, och att detta ofta var kopplat till dokumentation och uppföljning. Man såg att det dokumenteras mycket i förskolorna, men man ser inte hur dokumentationen kan användas.

Min tanke är dels att Förskoleappen kan användas på så sätt att man lättare får syn på barnens intressen, vilka frågor de ställer sig och vad de håller på med. Jag tror även att den kan förenkla genom att man försöker samla så mycket som möjligt på samma ställe, och studiebesjag tror att man kan få syn på hur dokumentationen kan användas. Men det kräver att man funderar kring vilken typ av inlägg man gör och hur man använder dem. Pedagogisk dokumentation kräver en professionell inställning och att man vill och vågar granska sitt eget och andras arbete. Det är inte helt enkelt och jag tror inte det finns något dokument eller någon app som kan göra jobbet åt oss. Men det finns verktyg som kan hjälpa oss att få syn på viktiga händelser, och att få möjlighet att reflektera över det som sker på förskolan. Jag ser Förskoleappen som ett sådant verktyg allt mer.

Innan sommaren kom en större uppdatering med flera funktioner som ger bättre förutsättningar för reflektion och kollegialt lärande. Det är dessa uppdateringar som fått mig att tänka kring hur vi kan föra in de dokument vi tidigare använt för planering och uppföljning in i Förskoleappen.

Efter min genomgång åkte vi vidare till förskolan Skogsbacken. Där berättade Bella (förskollärare på Skogsbacken) om hur de använder Förskoleappen, men även en del om hur de jobbar med digital teknik över lag. Innan sommaren släppte de en grupp blivande sexåringar som använde digital teknik med självklarhet. Barnen gjorde ofta film (Puppet Pals och iMovie) och ordnade filmvisningar på eget initiativ och de gjorde böcker i My Story. Idag jobbar Bella och hennes kollegor med treåringar och nu håller barnen på att bekanta sig med möjligheterna som den digitala tekniken innebär. Ett sätt att börja är just att göra film i Puppet Pals, berättade Bella.

Vad jag hade önskat att vi hade mer tid så att jag fick höra hur de som besökte oss jobbar med/ tänker kring Förskoleappen. Jag gillar erfarenhetsutbytet!

Tack ni som var med för en rolig eftermiddag! 🙂

/Sarah