IKT-Workshop: Digital skattjakt

Minst en gång per termin anordnar jag en IKT-workshop som alla pedagoger i förskolan bjuds in till. I eftermiddag hade jag och min kollega Bella en workshop tillsammans med 20 pedagoger. Temat för kvällen var digital skattjakt med GPS.

Vi började med information om geocaching som var nytt för alla i gruppen. Det finns mycket bra material att hämta på nätet. Bl a tittade vi på en film på Youtube från en förskola som var ute och geocachade. Jag tycker det är kul att geocaching växte så snabbt från idé till det som är idag, med regler, gömmor, epost-listor, diskussionsgrupper och en webbplats, på bara en månad! Och att det idag finns omkring två miljoner cacher världen över.

Sedan tittade vi lite på appen X-note som kan vara ett alternativ till geocaching. Jag har skrivit det förr, men jag tycker den passar så bra på förskolan eftersom man kan anpassa den till vad man vill göra och hur långt man vill gå. Bella, som har använt den tillsammans med barnen på förskolan där hon jobbar, berättade lite om hur de hade gjort.

Innan vi gick ut och testade fick de som uppgift att fundera på hur de kan använda detta tillsammans med barnen? Vilka tankar väcktes?

Efter den dragningen gick vi ut för att prova! Vi började med att testa X-note. Tyvärr var tekniken inte riktigt med oss, vilket gjorde att det glada humöret sjönk en aning. Men för några fungerade det bra och de kunde skicka och ta emot virtuella meddelanden. Det finns så himla mycket man kan göra med den här appen; skattjakt, tipspromenad mm.

DSC_1445

Sedan delade vi in gruppen i fyra mindre grupper för att leta geocacher. Vi hade sett ut fyra cacher som låg nära kommunhuset där vi höll till. Grupperna fick leta reda på två cacher var, sedan återsamlades vi för gemensam fika och reflektion kring våra upplevelser av workshopen.

Det var väldigt roligt att se alla glada miner när de kom tillbaka!! Alla hade hittat cacherna utan problem och jag hoppas och tror att det som kändes struligt med X-note vägdes upp av detta.

Vi kan se massor med användningsomåden att utveckla tillsammans med den här tekniken. Vi pratade om att det nog är bra att gå med mindre grupper, då det kan hända att man lätt tappar fokus/intresset om man inte ser och kan följa kartan.

Det är viktigt att man har kollat innan att tekniken fungerar, och det är nog bra om man har sett ut var man ska gå innan. Det tycker jag att man ska göra tillsammans med barnen. Det är också bra att ha med en penna, för det saknades i tre av våra fyra cacher.

Vi pratade om läroplanen och vilka mål vi kan jobba med när vi geocachar. Jag tror faktiskt vi kan jobba med vilket som helst av dom, det beror ju alldeles på vad vi fyller äventyret med. Några uppenbara mål är i alla fall:

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  •  tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  • utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum.

Vi pratade också om att man kan passa på att se sig omkring, berätta om platserna, ge barnen uppdrag mm. Ta chansen att lära sig mer om sin närmiljö.

Tack till alla som var med och gjorde detta till en lyckad eftermiddag!

/Sarah

DSC_1451

DSC_1447

DSC_1448

DSC_1455

DSC_1449