Föreläsning

Idag har Lisa Nilsson och jag föreläst om hur vi arbetar med iPad som ett verktyg för specialpedagogik. Det var Skolporten som anordnade konferensen Specialpedagogik i förskolan på Essinge konferenscenter i Stockholm.

Vi valde att berätta om våra erfarenheter utifrån fyra barn som Lisa och vår kollega Marie har jobbat med under en längre tid. I samtliga fall har Lisa, Marie och barnen nått stor framgång sedan de introducerade iPaden för barnen. Självfallet jobbar vi inte enbart med iPad, den finns som ett pedagogiskt redskap bland andra. Vi har noterat att barnen orkar mer när de jobbar med iPaden och att de på ett mycket lustfyllt sätt kan träna på det de behöver lite extra av.

I Strängnäs startade vi vårt första iPadprojekt i juni 2011 och sedan dess har mycket hänt. Redan från början har vi haft en bra struktur för hanteringen av iPads i förskolorna. Vi har en nätverksgrupp, introduktionskurser med workshops och så har vi satt upp riktlinjer som vi har stöd av. Vi har även skapat ett eget material som är skräddarsytt för våra kurser. I enheterna startas små IKT/iPadgrupper där pedagoger som gått introduktionskursen jobbar vidare med att inspirera och stötta varandra. Det är viktigt att utrymme ges för pedagogiska diskussioner när vi utvecklar arbetssätt med nya redskap.

Vi märker att IKT i förskolan främjar samspel, kommunikation och kreativa uttryck och det är så vi jobbar för att iPaden ska användas. Vi använder iPad allt mer till att fota och filma med, men även för barns kreativa skapandeprocesser.

Under föreläsningen nämnde vi dessa appar: iMovie, Mental Note, Keynote, Popplet, Toca Store, Om en Bild, Sound Touch, Stora Pekboken, Toca Band och Ritprata.

Det var väldigt roligt att möta pedagoger från olika delar av landet efter föreläsningen!

/Sarah

Torsdag

Den här terminen har vi haft flera iPadkurser igång, och i slutet av november startar ännu en. Våra kurser, eller inspirationsträffar som jag hellre skulle kalla dom, är tre tillfällen á två timmar. Vi börjar kursen med att gå igenom våra riktlinjer för hantering av iPads och vi tittar på några inställningar och begränsningar som är bra att känna till. Därefter ägnar vi tiden åt pedagogiska diskussioner. Vi tipsar varandra om arbetssätt, bloggar, litteratur, appar och youtube-klipp.

I torsdags hade vi avslut med en grupp pedagoger som fick sina iPads i september. Det var roligt att höra dom berätta hur långt dom redan kommit med sina iPads. Flera pedagoger i gruppen jobbar med de allra yngsta barnen i förskolan, 1-2 åringarna, och använder iPaden främst att dokumentera med. Det tycker jag är klokt. Pedagogerna har varit väldigt positiva och har tyckt att det har varit roligt att prova sig fram, och att det finns så många möjligheter med IKT i förskolan, och främst med iPaden.

Vi pratade om hur man kan fånga barnens intresse med hjälp av iPaden. Jag har hört flera pedagoger och specialpedagoger berätta om hur mycket lättare det har blivit för barnen att göra saker som de inte tidigare haft samma lust till, t ex att träna på olika saker. Och att barnen orkar längre med iPadens hjälp. Bara det är ju väldigt…bra! : )

Pepp med KENT ”Tänd på” på YouTube innan träffen! : ) http://www.youtube.com/watch?v=ktPT5Sj3xuQ

Workshop: iPad i Förskolan

I torsdags samlades inbjudna paddagoger på terminens workshop: iPad i Förskolan som hölls i kommunhuset här i Strängnäs. Workshopen är en del i arbetet med att skapa ett nätverk för de pedagoger i kommunens förskolor som har en iPad i verksamheten. Vi har bjudit in till workshop en gång per termin.

Den här gången var temat språk och kommunikation. Lisa Nilsson som är specialpedagog med inriktning tal, språk och kommunikation visade hur hon använder iPaden i sitt arbete. En app som jag inte hade sett tidigare var Making sequences, som är en app där man ska lägga kort i rätt följd, sekvenser, från början till slut. Man kan välja bort ljud och text om man vill. Man kan även lägga in egna foton och eget ljud, vilket öppnar upp för fler användningsområden. Wallpaper HD är en annan app som var ny för mig. Den innehåller bilder att samtala kring. Man kan skapa egna album i appen och det finns många olika kategorier av bilder att välja bland.

Vi ägnade en stor del av kvällen åt pedagogisk dokumentation och hur man kan ha hjälp av iPad som ett redskap att dokumentera med. I enighet med  Lpfö 98/10 ska vi ”kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande”. Vi ska också ”använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskaper om förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten samt gör det möjligt att följa barns förändrade kunnande inom olika målområden.” Vi ska låta barnen vara delaktiga i både dokumentation och utvärdering och även föräldrarna ska ha inflytande. Med iPaden hittar vi program/ appar som gör dokumentationen mer lustfylld och nyanserad eftersom vi kan använda oss av olika medier, och tack vare dess enkelhet kan barnen i större utsträckning själva vara delaktiga i dokumentationen. Jag tror att man ser olika saker beroende på vilken dokumentationsteknik man använder sig av. Därför är det bra att känna till olika möjligheter.

Vi tittade på bl a Keynote, Popplet och Mental Note. Inger, som är förskollärare, visade hur hon och hennes kollegor har skapat egna mappar åt barnen i Keynote, där de samlar text, foton och filmklipp. Presentationerna är enkla att skapa, vilket gör det möjligt för barnen att påverka innehållet. Vid utvecklingssamtal kan presentationerna visas för föräldrarna och användas som utgångspunkt i samtalet.

Själv visade jag Popplet som är en app där man skapar tankekartor. Den kan även användas för dokumentation. Den kan hjälpa oss att följa barns förändrade kunnande inom olika målområden och man kan enkelt göra varje barns egna tankekarta med just det barnets läroprocess inom olika områden. Popplet kan även användas som en slags loggbok. Jag gillar den skarpt!

Vi avslutade kvällen med att prata om arbetssätt. Jag tycker att det är det mest intressanta och utvecklande i iPad-sammanhang. Vilka farhågor finns och hur bemöter vi dom? Vilka pedagogiska dilemman stöter vi på? Hur organiserar vi vårt arbete? Är det skillnad på hur barnen använder iPaden hemma och i förskolan? (JA!!) Mitt mantra har nog blivit: Barn lär i samspel med varandra, så låt barnen samarbeta kring iPaden och hjälpa varandra! : )

Jag har hittat en blogg som ger mig inspiration. Det är Pedagogiska Fotspår där Tobias Gyllensvärd bloggar om modern teknik i förskolan. Kolla in den.