”Vilse i min fyrkantiga värld!”

Just nu går jag en mattekurs som gör att jag har matteglasögon på mig på ett sätt som jag inte brukar ha! Nu har jag Alan Bishops matematiska aktiviteter; leka, förklara, lokalisera, designa, mäta och räkna, i huvudet och mycket av det jag ser och hör i förskolan filtreras genom dessa. (Läs om matematiska aktiviteter HÄR!)

Inför varje kurstillfälle har vi observerat barnen i lek eller andra aktiviteter. Ofta har vi med oss filmer som vi visar varandra. Sedan analyserar vi filmerna tillsammans utifrån Bishops matematiska aktiviteter. Vad ser vi? Hur agerar vi? Vad gör barnen? Hur tänker barnen? Hur skulle vi kunna göra det ännu bättre? Vad är matematiskt i den här situationen och hur kan vi pedagoger lyfta fram det utan att störa barnens lek?

Vi återkommer hela tiden till hur viktigt det är att sätta ord på vad som händer. Vi pratar ofta om att bekräfta barnet, men också att använda sig av rätt ord, att använda sig av matematiska termer. Jag tror på det. Kanske många av oss använder ett alltför enkelt språk tillsammans med barnen? Barn är av sin natur nyfikna och vetgiriga och därmed öppna för spännande utmaningar och begrepp. Dom vill lära sig!

Som IKT-pedagog kändes det naturligt att ta chansen att titta närmare på IKT och matte som kombination. Vilka matematiska aktiviteter kan jag se när barnen använder paddan?

Med mina matteglasögon på observerade jag ett par barn som använde appen Toca Builders. Den påminner lite om Minecraft på så sätt att man bygger av block. Snabbt kunde jag se flera av de matematiska aktiviteterna:

LEKA: Barnen lekte med appen på samma sätt som när dom ritar. Ni vet, när dom skapar världar eller berättelser genom sina teckningar. Dom leker sina teckningar/ byggen/ interaktiva världar..

FÖRKLARA: Barnen samarbetade och tilldelade sig olika uppgifter i leken. De förklarade för varandra hur de tänkte och hjälpte varandra genom att handgripligen visa och med verbala förklaringar ge exempel på hur man kan göra.

bildDESIGNA: Med blocken byggde dom figurer, mönster och byggnader. Ett barn gjorde ett svävande tak: ”Hur ska man komma dit upp?”. Dom ritade mönster med det rullande klotet och med olika färger på blocken. Dom designade!

LOKALISERA: Byggytan i appen är stor och man kan lätt tappa bort sitt bygge. Då måste man försöka lokalisera var man befinner sig för att kunna hitta tillbaka. Ett barn utbrast: ”Jag är vilse i min fyrkantiga värld!”.

MÄTA och RÄKNA: När vi jobbade med Toca Builders hade vi paddan uppkopplad till vår interaktiva projektor för att bilden skulle bli stor och tydlig. Barnen växlade mellan att titta på paddan och på skärmen och använde sig med lätthet av båda två. Vi byggde små modeller av LEGO som barnen återskapade i appen. Sedan gick dom fram till den stora skärmen och mätte, jämförde och räknade.

Barn och vuxna ser ofta olika saker. Det är viktigt att vi lyfter fram det matematiska, för barn vet oftast inte att det är matematik dom håller på med när dom t ex jämför, tänker ut strategier eller förhåller sig till regler i spel eller lek.

Vad du ser beror på vilket perspektiv du har..

/Sarah

Språklek med IKT-stöd i förskolan (ASL)

BildUnder höstterminen 2013 startade jag och min kollega Lisa upp ett projekt tillsammans med några pedagoger på Länna förskola, som handlar om små barns skriftspråk. Runt treårsåldern börjar många barn visa intresse för bokstäver och det är den viljan och lusten att lära som vi vill ta vara på. För barn i den åldern är det motoriskt svårt att forma bokstäver, men då de får skriva på dator går det så mycket lättare.

Det handlar inte om att lära sig att skriva och läsa redan i förskolan! Det handlar inte om att flytta ner skolans arbetssätt till förskolan. Det handlar snarare om att vi måste höja vår medvetenhet över det vi redan gör för att stimulera barnens skriftspråksutveckling, och utifrån denna medvetenhet förbättra och utveckla våra arbetssätt.

Ofta hör vi små barn prata om ”min” eller ”din” bokstav. Dom känner igen pappas/ mammas bokstav och de kan se bokstäver lite varstans, t ex de målade linjerna på parkeringsplatsen som bildar ett ”T”. För oss handlar detta om att möta barnen i deras intresse, i en period i deras liv då just bokstäver är spännande och kul.

Idén till projektet fick vi efter en föreläsning med Arne Trageton som är upphovsman till metoden Att skriva sig till läsning, ASL. Se Arnes hemsida HÄR!

Förskolan har fått två datorer till 4-5 årsavdelningen och två till 2-3 årsavdelningen som de får använda till att skriva på. Det finns inga möjligheter att spela spel eller komma ut på internet på dessa datorer. I förskolan är leken den allra viktigaste aktiviteten. Leken är barns sätt att erövra omvärlden. Därför ska barnen erbjudas en lekfull och stimulerande skriftspråksmiljö. Att läsa böcker är bland det bästa vi kan göra för att stimulera barns språkutveckling, så det är en självklar del i vårt arbete. Att ha en dator, tillgänglig för barnen, att skriva på stimulerar deras lekfulla utforskande av bokstäver som symboler och bilder.

Datorerna och skrivhörnan finns där som en naturlig del i det som redan pågår på förskolan. Barnen får rita och skriva, lyssna på sagor, berätta och prata om texter, använda skriften i leken, sjunga och leka med språket, klippa och klistra, använda datorn och annat som riktar uppmärksamheten mot skriftspråket.

BildI skrivhörnan finns laminerade kort med text och bilder på olika föremål, djur osv. På korten används både versaler och gemener. Där står även ordet på andra språk som finns representerade i barngruppen.

”Efter fem månader kan alla barn på avdelningen skriva sina namn. Även de barn som aldrig tidigare har visat intresse för att rita eller skriva.” Berättar en av pedagogerna. ”Barnen skriver sina namn på teckningar och är mer uppmärksamma på bokstäver än innan”.

Pedagogerna beskriver också hur barnen testar tekniken. Vad kan man göra med datorns hjälp? ”Ett barn skrev ’Z’ i alla storlekar; från 9 punkter upp till 96 punkter.”

Det här projektet har fått ringar på vattnet och fler förskolor runt omkring har blivit nyfikna och vill ställa iordning skrivhörnor med datorer för barnen. Till sommaren ska vi utvärdera, men redan nu kan jag se detta som en naturlig del i förskolans verksamhet och det är mycket spännande att följa utvecklingen kring språklek med iKT-stöd!

Här kan du som är medlem i Förskoleforum läsa mer om Länna Förskola som i mars är månadens förskola.

/Sarah