I Förskoleforum

Jag har skrivit en artikel som publicerats på Förskoleforum. Den handlar om min roll som IKT-pedagog i förskolan. Du som är medlem i Förskoleforum kan läsa den här: Artikel

Förskoleforum är ett kompetens- och utvecklingsforum för personal i förskolan. Superbra!

20140408-204046.jpg
/Sarah

iPad, eller?

Hur benämner vi iPaden? Jag får den frågan ganska ofta, så jag har funderat en del på det. När jag skulle lägga ut information om hur vi jobbar med iPads i förskolan på kommunens hemsida fick jag skriva pekplattor, inte iPad eftersom det är ett varumärke. Det kan jag förstå.

Men vad kallar vi den i verksamheten, tillsammans med barnen? För ett tag sedan kom den frågan upp i facebookgruppen iPads i skola och förskola och mitt inlägg i diskussionen blev så här:

   ”Jag förstår tanken med att man kallar plattan för lärplatta; för att ge en signal av hur man använder den. Men jag gillar inte ordet lärplatta. Jag tycker det är självklart att vi ska använda paddan pedagogiskt, men det är inte alls självklart att man lär sig något bara för att man håller på med den. Plattan i sig får för stor plats, när det egentligen är pedagogiken som avgör om det vi gör med plattan leder till inlärning, utveckling osv.”

Kanske är det skillnad om man jobbar i skola eller i förskola? Jag jobbar i förskola och kallar den för iPad eller bara paddan, och jag anser att jag använder den som ett pedagogisk redskap. Vad jag menar är att vi kan kalla den vad vi vill. Det kommer ändå vara våra arbetssätt, metoder som väger tyngre.

/Sarah