Boktips

Innan jul läste jag boken Mediepedagogik på barnens villkor, red. Ulla-Karin Lundgren Öhman. Det är en antologi med tolv kapitel av olika skribenter med anknytning till förskolan. Ulla-Karin skriver i förordet att hon själv länge har saknat en bok som denna. Det har jag med, så jag blev glad när jag såg att den var […]

Read More Boktips

Funderar..

..och reflekterar vidare kring olika begrepp. Frågorna kommer från ett arbete jag gjorde nyligen i kursen ”Digitala verktyg i förskolan” på Linnéuniversitetet. Begreppet multimodalitet Elm Fristorp & Lindstrand (2012, s.39) beskriver att begreppet multimodalitet uppmärksammar det faktum att flera teckensystem kombineras i kommunikation. Förutom det vi säger med ord använder vi oss av gester, blickar ljud […]

Read More Funderar..