Förskoleappen

Bild

Idag har vi haft en utbildningsdag inför införandet av Förskoleappen på våra förskolor i Strängnäs! Det var förskolechefer, specialpedagoger, utvecklingsledare och sk superusers som var med. Våra superusers är de pedagoger som kan appen lite extra i sitt förskoleområde.

Vårt mål är att alla kommunala förskolor ska ha Förskoleappen 2015. Idag fick en förskola från varje område sina konton, så nu är vi på gång!

Dagen inleddes av verksamhetschef Carina som gav en bild av hur vi kommit fram till just Förskoleappen och vad vi har gjort fram tills nu. Sedan visade Alex från Caperio appens funktioner. Systemet är till för att kommunicera ut vad vi gör och varför. Ett stöd för att få ut information.

Appen ska ha så få val som möjligt för att det ska bli så enkelt som möjligt!

Förskoleappen är enkel och lätt att komma igång med. Det är bra, för då kan vi koncentrera oss på innehållet: vad och hur vill vi dokumentera i appen? Hur kan Förskoleappen bli en del i vårt kvalitetsarbete?

De som inte sett Förskoleappen tidigare var positiva och tyckte att den var intuitiv och bra.

Efter introduktionen fick vi testa med visningskonton. Vi satt i grupper och provade att göra inlägg mm. Det var kul och smidigt!

Bild

Efter lunchen så kom Pernilla och Jenny från Drottningholms fsk på Ekerö och berättade hur dom jobbar med appen och hur den blivit en del av deras kvalitetsarbete. Dom har varit med från början (ca 1,5 år) och har kunnat påverka appens funktioner.

Pernilla och Jenny menade att deras nuvarande arbetssätt har vuxit fram till stor del tack var Förskoleappen. Den har öppnat upp för nya möjligheter och mer tid. Mycket har blivit synligt och föräldrarna har fått större inblick i verksamheten, vilket även gjort dom mer delaktiga.

Målet för dom var att barnen skulle få större inflytande och delaktighet, och det har dom absolut fått, menar Jenny och Pernilla. Pedagogerna har dessutom fått bättre koll på läroplanen eftersom dom jobbar med den dagligen via appen.

Dom berättade att barnen är delaktiga i dokumentationen. Barnen fotar själva och ber pedagogerna om hjälp att lägga upp ett inlägg som dom vill visa sin familj.

Efter en frågestund till pedagogerna från Ekerö avslutade vi dagen med en påminnelse om PuL, en framåtblick och till sist en dokumentation från dagen. Den ser du HÄR!

Jag tycker det ska bli jättekul att komma igång och jag tror att Förskoleappen kommer att bli en hit i våra förskolor!

/Sarah

 

Workshop

bild 2Ikväll var det dags för IKT-workshop som vi håller en gång per termin. Vi brukar ha workshop på olika teman och ikväll var temat ”Inspiration från verksamheten”. Min tanke med våra workshops är dels att man ska kunna komma och få inspiration, men även att få träffa andra pedagoger från kommunen och ta del av hur de tänker kring och använder digital teknik. Nätverkande!

Jag hade frågat Anki och ett par av hennes kollegor om dom ville berätta hur iPaden har blivit en naturlig del av deras verksamhet. För dom är paddan ett redskap både för barn och vuxna. Dom dokumenterar mycket och använder den ofta för att söka information på nätet. Anki gav bl.a. exempel på hur barnen själva kan dokumentera i Pic Collage. Vi kom även in på att iPaden har en stor attraktionskraft för barnen och att vi kan dra nytta av det. Ett exempel var ett barn som hade fått ett memory av en logoped. Barnet var inte det minsta intresserad av memoryt, det var dötrist! Men när de fotade av det och lade in det i paddan, ja då blev det riktigt kul och används flitigt!

Marie som är specialpedagog bekräftade detta och gav också exempel på hur hon kan dra nytta av iPadens attraktionskraft och hur hon kan använda sig av spel tillsammans med barnen, på ett väldigt strukturerat och genomtänkt sätt.

20140513-212735.jpgJag hade också bett min kurskamrat Ann-Louise visa några exempel på dokumentationerna som hon och barnen gör. Dom använder främst Keynote och iMovie. Ann-Louise beskrev processen och på vilket sätt barnen kan vara delaktiga. På hennes avdelning jobbar dom med Labyrint och Daidalos! Barnen får uppdrag av Daidalos och dom antar spännande utmaningar som tar dom med på olika äventyr. Ofta innehåller uppdragen matematiska aktiviteter. Vi fick se ritningar, slajm och fantasifulla robotar.

Vi pratade också om hur användbart hjälpmedel paddan är när vi inte talar samma språk. Vi fick exempel på hur pedagoger använt foton och film för att visa hur dagen på förskolan har varit. Sedan har vi ju appar som översätter åt oss. Att få bli sedd i sitt språk är oerhört viktigt!

En annan sak som vi pratade om var det här med spel. Är det bra eller dåligt? Hur tänker vi kring det? Vi pratade om populärkultur och om att ta tillvara barns intressen.

Jag visade några exempel från förskolor som jobbar med Minecraft och hur man har tänkt kring det. Det känns spännande och det finns ju så otroligt mycket man kan göra. Själv har jag inte använt det i barngrupp, men hemma med mina barn har jag spelat. Utifrån mitt mattekurs-perspektiv så får jag in alla Alan Bishops matematiska aktiviteter; Designa, lokalisera (skitsvårt i Minecraft, tycker jag!), förklara, mäta, räkna och leka. För mig har det känts som att jag får titta in i barnens värld, där dom får guida mig och visa hur världen fungerar. Spännande och värt att titta vidare på.

Inbjudan iktworkshopEn annan sak som vi tittade på är hur digital teknik kan bli en del av förskolans rum/miljöer. Att vi kan skapa stämningar, effektfulla kulisser, att ställa iordning digitala verkstäder eller ateljéer osv. Mycket inspirerande.

Vi avslutade kvällen med en koll på vad som är på gång just nu kring IKT i våra förskolor. Bl.a. ska vi börja använda Förskoleappen och vi har en utbildningsdag nästa vecka som ska bli startskottet. Vi har börjat med Geocaching på en av våra förskolor och vi har haft ett framgångsrikt projekt kring ASL (Att skriva sig till läsning) som ska utvärderas nu till sommaren. Sedan var jag ju tvungen att berätta om Förskoleforums IT-tema där jag har skrivit ett par artiklar och där jag kommer att skriva om appar inom olika områden. Först ut var appar kopplat till naturvetenskap.

Nästa workshop hoppas jag kommer att bli ute i skog och mark, geocachandes!

/Sarah

I Förskoleforum

Jag har skrivit en artikel som publicerats på Förskoleforum. Den handlar om min roll som IKT-pedagog i förskolan. Du som är medlem i Förskoleforum kan läsa den här: Artikel

Förskoleforum är ett kompetens- och utvecklingsforum för personal i förskolan. Superbra!

20140408-204046.jpg
/Sarah

iPad, eller?

Hur benämner vi iPaden? Jag får den frågan ganska ofta, så jag har funderat en del på det. När jag skulle lägga ut information om hur vi jobbar med iPads i förskolan på kommunens hemsida fick jag skriva pekplattor, inte iPad eftersom det är ett varumärke. Det kan jag förstå.

Men vad kallar vi den i verksamheten, tillsammans med barnen? För ett tag sedan kom den frågan upp i facebookgruppen iPads i skola och förskola och mitt inlägg i diskussionen blev så här:

   ”Jag förstår tanken med att man kallar plattan för lärplatta; för att ge en signal av hur man använder den. Men jag gillar inte ordet lärplatta. Jag tycker det är självklart att vi ska använda paddan pedagogiskt, men det är inte alls självklart att man lär sig något bara för att man håller på med den. Plattan i sig får för stor plats, när det egentligen är pedagogiken som avgör om det vi gör med plattan leder till inlärning, utveckling osv.”

Kanske är det skillnad om man jobbar i skola eller i förskola? Jag jobbar i förskola och kallar den för iPad eller bara paddan, och jag anser att jag använder den som ett pedagogisk redskap. Vad jag menar är att vi kan kalla den vad vi vill. Det kommer ändå vara våra arbetssätt, metoder som väger tyngre.

/Sarah

”Vilse i min fyrkantiga värld!”

Just nu går jag en mattekurs som gör att jag har matteglasögon på mig på ett sätt som jag inte brukar ha! Nu har jag Alan Bishops matematiska aktiviteter; leka, förklara, lokalisera, designa, mäta och räkna, i huvudet och mycket av det jag ser och hör i förskolan filtreras genom dessa. (Läs om matematiska aktiviteter HÄR!)

Inför varje kurstillfälle har vi observerat barnen i lek eller andra aktiviteter. Ofta har vi med oss filmer som vi visar varandra. Sedan analyserar vi filmerna tillsammans utifrån Bishops matematiska aktiviteter. Vad ser vi? Hur agerar vi? Vad gör barnen? Hur tänker barnen? Hur skulle vi kunna göra det ännu bättre? Vad är matematiskt i den här situationen och hur kan vi pedagoger lyfta fram det utan att störa barnens lek?

Vi återkommer hela tiden till hur viktigt det är att sätta ord på vad som händer. Vi pratar ofta om att bekräfta barnet, men också att använda sig av rätt ord, att använda sig av matematiska termer. Jag tror på det. Kanske många av oss använder ett alltför enkelt språk tillsammans med barnen? Barn är av sin natur nyfikna och vetgiriga och därmed öppna för spännande utmaningar och begrepp. Dom vill lära sig!

Som IKT-pedagog kändes det naturligt att ta chansen att titta närmare på IKT och matte som kombination. Vilka matematiska aktiviteter kan jag se när barnen använder paddan?

Med mina matteglasögon på observerade jag ett par barn som använde appen Toca Builders. Den påminner lite om Minecraft på så sätt att man bygger av block. Snabbt kunde jag se flera av de matematiska aktiviteterna:

LEKA: Barnen lekte med appen på samma sätt som när dom ritar. Ni vet, när dom skapar världar eller berättelser genom sina teckningar. Dom leker sina teckningar/ byggen/ interaktiva världar..

FÖRKLARA: Barnen samarbetade och tilldelade sig olika uppgifter i leken. De förklarade för varandra hur de tänkte och hjälpte varandra genom att handgripligen visa och med verbala förklaringar ge exempel på hur man kan göra.

bildDESIGNA: Med blocken byggde dom figurer, mönster och byggnader. Ett barn gjorde ett svävande tak: ”Hur ska man komma dit upp?”. Dom ritade mönster med det rullande klotet och med olika färger på blocken. Dom designade!

LOKALISERA: Byggytan i appen är stor och man kan lätt tappa bort sitt bygge. Då måste man försöka lokalisera var man befinner sig för att kunna hitta tillbaka. Ett barn utbrast: ”Jag är vilse i min fyrkantiga värld!”.

MÄTA och RÄKNA: När vi jobbade med Toca Builders hade vi paddan uppkopplad till vår interaktiva projektor för att bilden skulle bli stor och tydlig. Barnen växlade mellan att titta på paddan och på skärmen och använde sig med lätthet av båda två. Vi byggde små modeller av LEGO som barnen återskapade i appen. Sedan gick dom fram till den stora skärmen och mätte, jämförde och räknade.

Barn och vuxna ser ofta olika saker. Det är viktigt att vi lyfter fram det matematiska, för barn vet oftast inte att det är matematik dom håller på med när dom t ex jämför, tänker ut strategier eller förhåller sig till regler i spel eller lek.

Vad du ser beror på vilket perspektiv du har..

/Sarah

Språklek med IKT-stöd i förskolan (ASL)

BildUnder höstterminen 2013 startade jag och min kollega Lisa upp ett projekt tillsammans med några pedagoger på Länna förskola, som handlar om små barns skriftspråk. Runt treårsåldern börjar många barn visa intresse för bokstäver och det är den viljan och lusten att lära som vi vill ta vara på. För barn i den åldern är det motoriskt svårt att forma bokstäver, men då de får skriva på dator går det så mycket lättare.

Det handlar inte om att lära sig att skriva och läsa redan i förskolan! Det handlar inte om att flytta ner skolans arbetssätt till förskolan. Det handlar snarare om att vi måste höja vår medvetenhet över det vi redan gör för att stimulera barnens skriftspråksutveckling, och utifrån denna medvetenhet förbättra och utveckla våra arbetssätt.

Ofta hör vi små barn prata om ”min” eller ”din” bokstav. Dom känner igen pappas/ mammas bokstav och de kan se bokstäver lite varstans, t ex de målade linjerna på parkeringsplatsen som bildar ett ”T”. För oss handlar detta om att möta barnen i deras intresse, i en period i deras liv då just bokstäver är spännande och kul.

Idén till projektet fick vi efter en föreläsning med Arne Trageton som är upphovsman till metoden Att skriva sig till läsning, ASL. Se Arnes hemsida HÄR!

Förskolan har fått två datorer till 4-5 årsavdelningen och två till 2-3 årsavdelningen som de får använda till att skriva på. Det finns inga möjligheter att spela spel eller komma ut på internet på dessa datorer. I förskolan är leken den allra viktigaste aktiviteten. Leken är barns sätt att erövra omvärlden. Därför ska barnen erbjudas en lekfull och stimulerande skriftspråksmiljö. Att läsa böcker är bland det bästa vi kan göra för att stimulera barns språkutveckling, så det är en självklar del i vårt arbete. Att ha en dator, tillgänglig för barnen, att skriva på stimulerar deras lekfulla utforskande av bokstäver som symboler och bilder.

Datorerna och skrivhörnan finns där som en naturlig del i det som redan pågår på förskolan. Barnen får rita och skriva, lyssna på sagor, berätta och prata om texter, använda skriften i leken, sjunga och leka med språket, klippa och klistra, använda datorn och annat som riktar uppmärksamheten mot skriftspråket.

BildI skrivhörnan finns laminerade kort med text och bilder på olika föremål, djur osv. På korten används både versaler och gemener. Där står även ordet på andra språk som finns representerade i barngruppen.

”Efter fem månader kan alla barn på avdelningen skriva sina namn. Även de barn som aldrig tidigare har visat intresse för att rita eller skriva.” Berättar en av pedagogerna. ”Barnen skriver sina namn på teckningar och är mer uppmärksamma på bokstäver än innan”.

Pedagogerna beskriver också hur barnen testar tekniken. Vad kan man göra med datorns hjälp? ”Ett barn skrev ’Z’ i alla storlekar; från 9 punkter upp till 96 punkter.”

Det här projektet har fått ringar på vattnet och fler förskolor runt omkring har blivit nyfikna och vill ställa iordning skrivhörnor med datorer för barnen. Till sommaren ska vi utvärdera, men redan nu kan jag se detta som en naturlig del i förskolans verksamhet och det är mycket spännande att följa utvecklingen kring språklek med iKT-stöd!

Här kan du som är medlem i Förskoleforum läsa mer om Länna Förskola som i mars är månadens förskola.

/Sarah

Ny kul musikapp!

temanJag gillar att göra musik på paddan, gärna tillsammans med barnen. Har då använt mig mest av GarageBand som är suverän, men ganska svår för förskolebarn eftersom den är så pass avancerad ändå. Här om dagen kom Paint Music där man kan göra (film-)musik genom att måla ljudspåren. Superenkelt och med bra resultat! Alla ljudspår hänger ihop, så man kan liksom inte göra fel. Det är bra.

Det finns 16 olika teman att välja bland. Ett extra plus för att man kan dela musikspåren i andra appar, t ex iMovie.

En film som visar hur en femårig tjej målar sin filmmusik hittar du här!

Apputvecklarens film om hur appen fungerar hittar du här!

En skärmdump på några andra musikappar som jag har i min padda:

Bild

/Sarah

Dokumentera med paddan

Bild

I Strängnäs kommunala förskolor har alla avdelningar (minst) en ipad. Dom används idag främst som redskap för att dokumentera förskolans verksamhet och barns läroprocesser. Det har blivit enklare att dokumentera sedan vi skaffade iPads eftersom de är så lättillgängliga. Det är lätt att fota/filma och den är smidig att ta med sig och reflektera kring. Just reflektionen, våra tankar och funderingar, är den viktigaste biten och det kan ingen padda hjälpa oss med, men insamlandet, att dela med andra och att visa upp, det kan paddan hjälpa oss med.

Bara det faktum att vi kan knäppa massor bilder men kanske bara använda en innebär ju en mängd möjligheter i sig. Sedan kan vi snabbt och enkelt placera bilderna i en app där vi lägger till text. Eller så kopplar vi upp paddan till projektorn så att vi kan vara fler som delar upplevelsen.

Enkelheten och att allt finns samlat i ett verktyg gör att arbetet blir effektivt och tidssparande. Mycket av det vi gör i förskolan ska ju ske här och nu, tillsammans med barnen. Enkelheten gör det möjligt även för barnen att samla sin dokumentation och på olika sätt göra sina tankar och idéer synliga för sig själva och andra.

Det finns massor av appar som kan vara bra att ha till dokumentation. Jag har testat (och raderat) många, men det är 7-8 appar som får vara kvar i min padda och som jag använt mig av under en längre tid. Apparna används på olika sätt för olika syften.

För mig är kameran den allra bästa appen, och det är den app som jag använder mest. Att så enkelt kunna fota och filma har blivit något vi numera tar för givet. Det är kul att tänka sig några år tillbaka i tiden då vi hade filmrullar som skulle framkallas. Inte så sällan blev rullarna liggandes i en låda och när dom väl framkallades kändes bilderna inaktuella och användes kanske inte alls. Med digitalkameran vände det och vi började fota allt mer i förskolan. Med iPad har det blivit ännu lättare, och har du tredje generationens iPad eller senare så blir bilderna helt okej. Kameran i iPad 2 är riktigt dålig, vilket är något att tänka på när man ska köpa en iPad. Kommer man fota/filma mycket så ska man satsa på en senare modell, tycker jag.

Det du fotar/filmar sparas automatiskt i ”Bilder”. Där kan man sortera bilderna i album. Men det är viktigt att känna till att det är kopior som hamnar i albumen, så man ska alltså inte ta bort originalen om man vill ha dom kvar. En annan sak som är bra att känna till är att hålla hemknappen till höger när man filmar. Annars hamnar filmerna upp och ner när du för över dom till datorn. Har det blivit så kan man så klart åtgärda det i datorn, men det kan vara skönt att slippa ett extramoment.

iMovie är ett program för redigering och visning av video som är roligt och lätt att använda. Ljud, text och effekter utgör grunden för ett förvånansvärt snyggt resultat. Det här är en ”must have” enligt mig. Programmet gör det möjligt att kombinera en mängd olika appar som iStop Motion, Sago Mini Doodlecast, GarageBand osv.

iMotion HD är en app som man gör time lapse med (en film av stillbilder tagna med ett visst intervall), sk stopmotion-filmer. Användbart och kul i många sammanhang i förskolan. Jag använder den ibland när jag dokumenterar. Det är viktigt att paddan är helt stilla för att resultatet inte ska bli alltför ryckigt och jobbigt att titta på. Jag brukar lösa det genom att bygga ett stativ av Duplo eller liknande. Sedan ställer jag in appen så att den knäpper en bild så ofta jag vill. Då vet jag att den tar bilder av det som sker, medan jag själv kan vara delaktig med barnen och/ eller skriva. Den färdiga filmen kan jag spela upp i olika hastighet och jag kan använda den i iMovie om jag t ex vill klippa i filmen eller lägga ihop flera klipp.

Den app, förutom kameran, som jag använder mest för att samla observationer, tankar och impulser är Mental Note for iPad- The digital notepad. Den har många fördelar. När jag öppnar ett nytt dokument står datum, klockslag och var jag befinner mig. Jag kan skriva med tangentbordet eller med penna. Jag gillar att det finns möjlighet att rita, då jag ofta använder mig av att rita förklaringar i stället för att beskriva med ord. Man kan hämta bilder från kamerarullen eller ta en bild direkt från appen. Dessutom kan man spela in ljud. Alla mina notes ligger kvar i appen så att jag lätt kan gå tillbaka och titta i mina anteckningar. Jag tycker det här är en bra app för det som jag ser som mitt arbetsmaterial, som jag har med mig när jag ska reflektera tillsammans med mina kollegor eller med barnen. I Mental Note gör jag inte fint för att visa andra. Det här är mitt anteckningsblock!

Pages är ett ordbehandlingsprogram och ett verktyg för layout (Apples motsvarighet till Microsoft Word). Det är avskalat och enkelt, men man kan göra mycket med det. På föreläsningar och kurser använder jag mig alltid av Pages. Mina dokument kan jag sortera i mappar, på samma sätt som jag gör mappar av apparna på hemskärmen. Det är väldigt bra. Här kan man göra en mapp för varje projekt man jobbar med eller en för varje barn. I Pages kan man infoga både foto och film. Det finns mallar som man kan använda i olika sammanhang; festinbjudningar, olika typer av brev, planscher mm. Pages-dokument kan exporteras (delas) som PDF, Word, ePub eller Pages.

Pic Collage är en jättepopulär app, har jag märkt. För många är det den appen som väckt intresse för att jobba med paddan. Med Pic Collage kan du infoga eller ta bilder, välja bakgrund och/eller layout. Man kan lägga in text, ramar och stickers. En bra grej är att man kan klippa ut en del av bilden, precis som man vill ha den. På många av våra förskolor används den här appen flitigt både av barn och pedagoger.

Popplet är en app för att göra tankekartor. Jag tycker den är väldigt bra och användbar. Man kan göra sin tankekarta hur stor som helst, man kan skriva, rita och infoga/ta bild. Det enda jag saknar är att infoga film. Jag hoppas att den funktionen kommer. Popplet har jag använt som loggbok eller som en grov skiss inför ett projekt. Jag har även haft stor nytta av Popplet då jag ska visa hur jag tänker mig att saker hänger ihop. Man kan välja olika färger på ramarna som då kan betyda olika saker. Det rhizomatiska lärandet/tänkandet kan bli synligt med Popplet. Fyller man på sin/barnens tankekarta vartefter ett arbete fortskrider så ser man vilken spretig väg lärandet ofta tar.

Keynote är ett presentationsprogram. Jag använder alltid Keynote för mina bildspel, vare sig jag gör dom på datorn, paddan eller i mobilen. Det är intuitivt, snyggt och roligt att jobba med. Själv har jag inte använt Keynote i dokumentationssammanhang, men jag vet många förskolor som gör det. Då har dom skapat en presentation för varje barn eller för varje projekt, som sedan fylls med bilder, video och text. Presentationen kan fungera som ett underlag för utvecklingssamtal.

/Sarah

Om bokläsning

Att läsa böcker på iPad är en het potatis, har jag förstått. För många är boken ”en helig ko” som man inte ska röra. Många är vi pedagoger som får något lyriskt i blicken när vi beskriver upplevelsen av en riktig bok; hur den känns, hur den luktar och så vidare. Jag skriver Vi, för jag är en av dom som tycker att det är något alldeles speciellt med böcker. Hemma hos mig kryllar det av böcker av alla slag; barnböcker, facklitteratur, biografier osv.

Men jag har ju förstått att det inte är lika självklart för barnen som för mig, att det just är en pappersbok som är nummer ett. För nu finns det alternativ. Fler alternativ, ska jag kanske säga, för det fanns faktiskt alternativ när jag var liten med. Då lyssnade vi på kassettband ibland.

Många pedagoger berättar om hur de lagt märke till barn som pekar, drar och trycker på illustrationerna i pappersboken för att bilden ska ändra sig, kanske blinka eller låta. Dom sveper med fingret för att komma vidare. Det kan ju tyckas främmande för mig, men för barnen är det bara ett annat sätt att uppleva en bok.

Vad jag däremot fortfarande tror på är att det är viktigt att läsa olika slags böcker. Vare sig det är sagor, fackböcker, pappersböcker, bokappar eller sagor som man berättar själv utan bok eller platta. Mångfalden är viktig. Vi alla läser samma saga på olika sätt. Vi har nyanser i vårt språk som är viktigt för barnen att få lyssna till. Det är en tillgång, tror jag. Högläsning ska engagera och alla barn blir engagerade av olika uttryck.

Det är inte meningen att vi ska byta ut våra pappersböcker mot bokappar, men vi kan använda både och. Vi måste heller inte använda den förinspelade berättarrösten på bokappen bara för att den finns där. Vi kan själva berätta till bilderna, för att komma åt nyanserna i vårt talspråk och för att kunna anpassa tempot i berättandet.

Att projicera en bokapp på en vägg kan ge en helt annorlunda bokupplevelse än pappersboken ger. Nyligen så installerade vi en interaktiv projektor på en av våra förskolor. Vi provkörde den med bokappen Knacka på! tillsammans med fyra ettåringar. Vad jag önskar att jag hade filmat just då!

Först fascinerades dom en lång stund av hur bilden projicerades på deras händer. Dom flyttade händerna och såg hur bilden på handen förändrades. Sedan vände dom sig bort för att se att handen var som vanligt igen. Efter en ganska lång stund kunde vi komma in på sagan. Barnen knackade på de stora färgglada dörrarna och blev överraskade när de fick titta in i de olika rummen. Dom tittade på varandra med väldigt uttrycksfulla miner. Dom delade upplevelsen och kommunicerade med blickar, gester och kroppsspråk. Min upplevelse av den här bokstunden var att barnen gick in i sagan med hela kroppen. Dom fick se, höra, känna och göra.

Varken bättre eller sämre än att läsa en pappersbok. Bara på ett annat sätt. Ett sätt till…

/Sarah

Bild

Flytta filer med iTunes

Flytta filer

I vår kommun använder vi inte iCloud, Dropbox eller mail för att skicka eller flytta foton och dokument. Vi använder iTunes. Det är inte det smidigaste sättet, men med förskolans starka sekretess så är det ändå ett säkrare sätt. Jag har gjort en film som visar hur man gör. Det är enkelt och har man gjort det en gång så går det snabbt och det funkar bra. Se den HÄR!

/Sarah