På förskolan där jag arbetar har vi börjat jobba med Sapere-metoden (Läs om Sapere här). Att skapa bilder av mat (och föremål) passar väl in på temat! Några bilder som jag gjort i Faces iMake kommer här: