I kväll har jag varit på paddagogikträff i Sollentuna. Det var fullsatt (ca 150 pers) och ett väldigt bra arrangemang! Jag lyssnade på Anna Lundholm Ehn och Erika Olsson som berättade om iPad utifrån sitt examensarbete, Varför är din iPhone så stor?, som jag nämnt tidigare här i bloggen. Sedan var vi och testade Creazas app CartoonistEdu. Till sist lyssnade vi på Emma Berg och Lena Palovaara som berättade om hur dom använder lärplattan i förskolan. Dom hade gjort ett bra bildspel som gav en tydlig bild av deras tänk och arbete.

Det jag lyssnade till under kvällen var bra och väl genomförda föredrag, men som kanske främst riktade sig till de som står i startgroparna med paddan. Just nu har jag lust att diskutera mer kritiskt kring hur vi använder både iPad och datorer i förskolan.

Länk till Sollentunas site Lärplatta i förskolanhttps://sites.google.com/a/edu.sollentuna.se/ipad-i-foerskolan/

/Sarah